top of page

"FIND IT, FIX IT AND LEAVE IT ALONE"

Troba l'origen de la lesió, tracta-la

i deixa que l'organisme actuï

- A.T. Still

OSTEOPATIA
 DESCRIPCIÓ 

L'Osteopatia és l'acostament diagnòstic i terapèutic manual a les disfuncions de mobilitat articular i tissular en general, pel que fa a la seva participació en l'aparició de malalties.

 

 

És a dir, és un mètode de diagnòstic i tractament manual holístic, que s'encarrega de les alteracions en la mobilitat de les diverses estructures existents en el cos, que són responsables de l'aparició de malalties o simptomatologia, i / o del seu manteniment, per posteriorment tractar-les amb les tècniques pròpies de l'osteopatia per tal de recuperar l'equilibri corporal, homeòstasi.

 PROFESSIONAL 

Maria Verdés Reche

 HORARIS 

A convenir.

TIPUS D'OSTEOPATIA 
EL DOLOR NO APAREIX EN LES NOSTRES VIDES SENSE CAP MOTIU. 
ÉS UNA SENYAL DE QUE S'HA DE CANVIAR ALGUNA COSA. 
bottom of page