top of page

FAIXA: SI O NO

Faixa si o faixa no, that's the question 🤔

Doncs la resposta és depèn! Depèn de per a què la utilitzis 🙄


Com tot en aquesta vida, res és tant bo👍🏽 ni res és tant dolent👎🏽...La faixa està bé com un extra d'estabilitat en un treball de força (carregant sacs🪨 o fent una classe de CrossFit🏋️‍♀️).


El que és contraproduent és portar-la tot el dia per dolor per exemple .

El que fa la faixa és debilitar la musculatura de la zona.bottom of page